Tatueringsborttagning med pico laser

Picolaser är en avancerad laserbehandling som används för att bryta ner och eliminera tatueringar från huden. Det är en förbättring jämfört med äldre lasertekniker, och dess framträdande funktion är den mycket korta pulslängden, vanligtvis i pikosekundområdet (1 pikosekund = 1 biljondel av en sekund).

 

Fördelen med pico laser är att de slår sönder tatueringsfärgen ännu bättre än tidigare laserteknologi. Det krävs oftast färre behandlingar och slutresultatet blir bättre. Tatueringar som man tidigare inte har lyckats få helt bort med traditionella lasrar kan nu ytterligare blekas med pico lasrar.

 

Vår pico laser använder sig av två våglängder,

1064nm: För tatuering med mörk färg; svart och mörkblå.
532nm: För tatuering med röd, gul, orange och rosa färg.

Hur fungerar det

De ultrakorta pulserna träffar melanin pigmentet i huden med ett extremt högt tryck som splittrar melaninet i små “dammliknande” partiklar. Ljuset från lasern skjuter sönder pigmentet som finns i tatueringen. Laserljuset omvandlas till värmeenergi som spränger pigmentet i mindre bitar. Nu tar kroppens “reningssytem”, lymfsystemet hand om resterna och de förs ut på naturlig väg.

Bli inte förvånad om du får torra nagelband som spricker. Bläcket trycker ut här först. Drick mycket vatten, det hjälper ditt lymfsystem så inte levern belastas så hårt. Tillsätt gärna resorb i vattnet så du inte sköljer ur alla salter i kroppen och får huvudvärk.

Genomsnittet för att ta bort en tatuering med våran Pico är mellan 4-10 behandlingar. I de extrema fall där kunden måste gå fler än 10 behandlingar så gör vi det GRATIS!

Behandlingen

Behandlingen går mycket snabbt och det gör att de flesta kan hantera den “stickande” känslan som uppstår när vi “skjuter” och man kan när som helst begära en paus.

 

Behandlingarna utförs vanligtvis med en tidsintervall på 6-8 veckor mellan varje session för att ge huden tillräcklig tid att läka.

 

Det är möjligt att applicera lokalbedövning på behandlingsområdet innan man sätter igång. Bedövningen kan hjälpa till att minimera obehag och göra behandlingen mer tolerabel för patienten.

Det är viktigt att notera att även om lokalbedövning kan minska obehaget under själva behandlingen, kan patienten fortfarande uppleva viss smärta eller obehag. Smärtupplevelsen varierar från person till person och beror på flera faktorer, inklusive smärttolerans och känslighet för laserbehandling.

Innan du genomgår  tatueringsborttagning med lokalbedövning är det viktigt att diskutera dina behov och eventuella oro med din behandlare.

Det är alltid bäst att ha öppen kommunikation med din behandlare för att säkerställa en trygg och bekväm behandlingsupplevelse.

Vi lasrar ej nygjorda tatueringar, den bör vara minst 6 månader gammal.

Resultat

Antalet behandlingar som krävs för att ta bort en tatuering med pico laser varierar beroende på flera faktorer, inklusive tatueringens storlek, färger, djup, tatueringstyp, hudtyp och individuella reaktioner på behandlingen. Generellt sett krävs vanligtvis flera behandlingar för att uppnå optimala resultat.

 

Pigmentets innehåll är en avgörande faktor på hur enkelt eller svårt det är att lasra bort en tatuering. Pigment som används i tatueringar kan vara växtpigment, blandningspigment eller kemiska pigment. Det växtbaserade pigmentet är lättast att skingra, medan det kemiska pigmentet är svårast. Riktigt gamla pigment med innehåll av järn och bly kan också ibland sitta hårdare i huden.

 

Pico laser har visat sig vara effektivare än äldre lasertekniker och kan minska antalet behandlingar som krävs jämfört med traditionella lasrar. Vanligtvis kan du förvänta dig att behöva genomgå mellan 4 och 10 behandlingar eller mer för att avlägsna en tatuering fullständigt.

 

Det är viktigt att ha realistiska förväntningar och förstå att fullständig borttagning kanske inte är möjlig för alla tatueringar. Resultaten varierar från person till person, och vissa personer kan vara mer mottagliga för behandlingen än andra. Under konsultationen med din behandlare kommer de att kunna ge en mer exakt bedömning av antalet behandlingar som kan krävas baserat på dina specifika omständigheter.

Genomsnittet för att ta bort en tatuering med våran Pico är mellan 4-10 behandlingar.
I de extrema fall där kunden måste gå fler än 10 behandlingar så gör vi det GRATIS!

Att tänka på innan behandlingen

Konsultation med en specialist: Innan du väljer picolaser-tatueringborttagning bör du genomgå en konsultation. Vi kommer att bedöma din hudtyp, tatueringens egenskaper och din medicinska historia för att avgöra om pico laser är lämplig för dig. 

 

Solskydd: Solbränna kan öka risken för komplikationer och ojämna resultat från behandlingen.

Undvik att sola och använd solskyddsfaktor regelbundet på det område där tatueringen finns innan behandlingen påbörjas.

Tänk även på att spraytan på det område där tatueringen finns  kan påverka behandlingens effektivitet och säkerhet.

 

Undvikning hudirriterande behandlingar: Undvik andra hudirriterande behandlingar, som kemiska peelingar eller hårborttagning, på det område där tatueringen finns fyra veckor före behandlingen. Detta hjälper till att undvika överkänslighet och förbereder huden för laserbehandling.

 

Ingen vaxning eller hårborttagning: Undvik att vaxa eller använda andra hårborttagningsmetoder på området där tatueringen finns minst två veckor före behandlingen.

 

Informera om mediciner: Berätta för din behandlare om alla mediciner du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott. Vissa läkemedel kan öka risken för komplikationer.

 

Realistiska förväntningar: Förstå att fullständig tatueringborttagning kan kräva flera behandlingar, och resultatet kan variera beroende på tatueringens storlek, färger och djup. Var realistisk och diskutera dina förväntningar med din behandlare under konsultationen.

Att tänka på efter behandlingen

Skydda huden från solen: Efter pico laser behandling är huden känsligare för solen. Undvik direkt solljus på det behandlade området och använd solskyddsfaktor med hög SPF regelbundet. Detta hjälper till att förhindra pigmentförändringar och minska risken för komplikationer.

 

Undvik att riva och skrapa: Det behandlade området kan vara ömt och känsligt. Undvik att riva eller skrapa på huden för att förhindra irritation och infektion.

 

Rodnad & svullnad: Tänk på att hålla  området rent genom att badda med alsollösning,. Det är väldigt viktigt att lägga på en ispåse de första timmarna, detta kan även hjälpa till att minska rodnad, svullnad och obehag. 

 

Undvik heta bad och bastu: Undvik varma bad och bastu under de första dagarna efter behandlingen, eftersom värme kan öka svullnad och irritera huden.

 

Drick tillräckligt med vatten: Att hålla sig hydrerad är viktigt för att stödja läkningsprocessen och upprätthålla en hälsosam hud.

 

Undvik träning: Undvik intensiv träning under de första veckan efter behandlingen för att minska risken för svullnad och obehag.

 

Följ upp: Om du upplever några ovanliga symtom eller har frågor efter behandlingen, bör du omedelbart kontakta oss. Vi kan ge dig ytterligare råd och utvärdera hur väl huden läker.

Kontraindikationer

Tatueringsborttagning med pico laser är en relativt säker och effektiv procedur, men det finns några kontraindikationer och försiktighetsåtgärder som bör beaktas. Kontraindikationer är förhållanden eller situationer där användningen av pico laser för tatueringsborttagning inte är lämplig eller kan vara skadlig. Här är några av de vanligaste kontraindikationerna:

 1. Graviditet och amning: Användningen av laser under graviditet och amning kan innebära en risk för fostret eller barnet. Det rekommenderas att vänta med tatueringsborttagning tills efter graviditeten eller amning.

 2. Konsumtion av läkemedel:
  Före behandlingen får man inte ha ätit kortison, antibiotika eller Isotretinoin / Accutane:

  -Kortison: kan påverka hudens läkningsförmåga och kan öka risken för ärrbildning.
  Efter att ha tagit kortison kan det vara klokt att vänta en tid innan du genomgår pico laserbehandling. Det är bäst att diskutera med din läkare för att fastställa det lämpliga tidsspannet baserat på din specifika situation.

  -Antibiotika: Efter att ha avslutat en antibiotikakur bör du vänta minst några veckor innan du överväger tatueringsborttagning med pico laser. Det är viktigt att låta kroppen återhämta sig från infektionen och att undvika eventuell överkänslighet eller irritation i det behandlade området.

  -Isotretinoin / Accutane: Du bör vänta 6 månader efter att du har avslutat behandlingen med isotretinoin innan du överväger tattueringsborttagning med pico laser. Detta beror på att isotretinoin kan påverka hudens läkningsförmåga och öka risken för ärrbildning.

 3. Vissa medicinska tillstånd: Personer med vissa medicinska tillstånd, såsom vissa autoimmuna sjukdomar, epilepsi eller andra neurologiska tillstånd, kan behöva extra övervakning och utvärdering innan pico laserbehandling kan övervägas. Rådfråga alltid din läkare för att säkerställa att du kan utföra behandlingen.

 4. Aktiva hudinfektioner: Områden med aktiv hudinfektion bör undvikas för att förhindra spridning av bakterier och för att säkerställa att huden kan läka korrekt.

 5. Historik av keloidärrbildning: Personer med en historia av överdriven ärrbildning, särskilt keloidärr, kan ha en ökad risk för ärrbildning efter laserbehandling. 

 6. Allergi mot laserljus eller dess komponenter: Personer med kända allergier mot laserljus eller några av de använda laserkomponenterna bör undvika behandlingen.

 7. Aktivt herpesutbrott: Om det finns ett aktivt herpesutbrott i eller nära det behandlade området kan laserbehandlingen öka risken för komplikationer och spridning av viruset.

 8. Solbränna: Solbränd hud kan öka risken för ojämna resultat och biverkningar. Det rekommenderas att vänta tills huden återgår till sin normala färg innan behandlingen påbörjas. Du ska heller inte ha använt brun utan sol.

X