Frågor om Fillers Behandling

Vilka ingredienser används i fillers?

Det finns olika typer av fillers med olika ingredienser. Hyaluronsyra är den vanligaste ingrediensen, men det finns även fillers som innehåller kollagen, kalciumhydroxylapatit och poly-L-mjölksyra.

När ser man resultat av en fillerbehandling?

Resultaten av en fillerbehandling är oftast synliga omedelbart. Det kan finnas lite svullnad eller rodnad de första dagarna, men resultaten blir gradvis mer synliga.

Hur länge varar resultatet av en fillerbehandling?

Varaktigheten av resultatet varierar beroende på vilken typ av filler som används, men de flesta fillers ger resultat som varar mellan 6 månader och upp till 2 år.

Vad är de vanligaste biverkningarna av fillers?

Vanliga biverkningar inkluderar svullnad, rodnad, blåmärken och sällan allergiska reaktioner. Det är viktigt att få behandlingen av kvalificerade och legitimerade medicinsk personal för att minimera riskerna.

Är fillerbehandlingar smärtsamma?

Injektionerna kan orsaka lite obehag, men många fillers innehåller lokalbedövning för att minska smärtan. Smärtupplevelsen varierar från person till person.

Det är viktigt att ha en öppen dialog med din behandlare och ställa frågor om behandlingen innan du genomgår den för att känna dig bekväm och informerad om processen.

X